Call us: +91-9810118930 | E-mail: [email protected]

Indian Sufi Chain

SL City Description
1 Delhi Dargah Hazrat Qutubuddin Bakhtiyar Kaki (Meh
2 Delhi Dargah Hazrat Nizamuddin Aulia Mehboobe Elhai
3 Delhi Dargah Hazrat Nasiruddin Chiragh Dehli
4 Delhi Dargah Hazrat Amir Khusro (Hazrat Nizamuddin Basti)
5 Delhi Dargah Hazrat Qazi Hamiduddin Nagauri (Mehrauli)
6 Delhi Dargah Hazrat Shah Waliullah Mohaddis Dehlvi
7 Delhi Dargah Hazrat Abdul Haq Mohaddis Dehlavi (Mehrauli)
8 Delhi Dargah Hazrat Shaikh Kalimullah Shahjahanabdi (Jama Masjid)
9 Delhi Dargah Hazrat Maulana Fakharuddin Fakhar Pak (Mehrauli)
10 Delhi Dargah Hazrat Shah Mohammad Farhad Sahib
11 Delhi Dargah Hazrat Sarmad Shaheed (Jama Masjid)
12 Delhi Dargah Hazrat Shah Abul Khair (Turkman Gate)
13 Delhi Dargah Hazrat Khwaja Kamaluddin (Chiragh Dehli)
14 Delhi Dargah Hazrat Bibi Mai Sahiba (Adhchini)
15 Delhi Dargah Hazrat Bibi Fatima Saam (Kaka Nagar)
16 Delhi Dargah Hazrat Khwaja Mir Dard
17 Delhi Dargah Hazrat Mehmood Bahar
18 Delhi Dargah Hazrat Khwaja Ruknuddin Firdausi
19 Delhi Dargah Hazrat Inayat Khan
20 Delhi Dargah Hazrat shaikh Abu Bakr Toosi urf Matka Peer (Mathura Road, Near Zoo)
21 Delhi Dargah Hazrat Shamsuddin Autaad (Patte Wali Dargah)
22 Delhi Dargah Hazrat Shaikh Ashiqallah
23 Panipat, Haryana Dargah Hazrat Bu Ali Shah Qalandar
24 Panipat, Haryana Dargah Hazrat Shamsuddin Turk Panipati
25 Panipat, Haryana Dargah Hazrat Shaikh Jamaluddin Kabirul Aulia
26 Panipat, Haryana Dargah Hazrat Qazi Sanaullah Panipati
27 Sarhind, Punjab Dargah Hazrat Shaikh Ahmad Sarhindi Mujaddid Alf Sani
28 Karnal, Punjab Dargah Hazrat Shaikh Abid Naqshbandi
29 Roorki, Uttarakhand Dargah Hazrat Alauddin Sabir Kaliyari (Kaliyar Sharif)
30 Maglore, Uttarakhand Dargah Hazrat Shah Wilayat Chishti
31 Roorki, Uttarakhand Dargah Hazrat Imam Sahib (Kaliyar Sharif)
32 Haldwani, Uttarakhand Dargah Hazrat Syed Chiragh Ali Shah
33 Ajmer, Rajasthan Dargah Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti Gharib Nawaz 
34 Sarwaar, Rajasthan Dargah Hazrat Khwaja Fakhruddin Chishti
35 Jaipur, Rajasthan Dargah Hazrat Maulana Ziauddin 
36 Sambhar, Rajasthan Dargah Hazrat Hisamuddin Jigar Sokhta
37 Jodhpur, Rajasthan Dargah Hazrat Abdul Lateef Shah 
38 Nagaur, Rajasthan Dargah Hazrat Khwaja Hameeduddin Nagauri
39 Nagaur, Rajasthan Dargah Hazrat Khwaja Hussain Nagauri
40 Jhalawaar, Rajasthan Dargah Mamu Bhanje
41 Fatehpur Shekhawati, Rajasthan Dargah Hazrat Shah Najmjuddin
42 Kapasan Sharif, Rajasthan Dargah Hazrat Dewan Shah
TopTop